WinTrivia

"וינטירוויה" הינה מערכת חדשנית ליצירת משחקי טריוויה נושאי פרסים. באמצעות מערכת זו באפשרותינו ליצור משחקי טריוויה בכל נושא שהוא. בכל משחק כזה ניתן לקבוע את מאגר השאלות, את הנראות הגרפית (רקעים וצבעים), את הפרסים שיחולקו ועוד. המערכת גם כוללת פאנל ניהול בו ניתן לצפות בסטטיסטיקה אודות המשתתפים והמשחקים ששוחקו.